Aanbesteding: het échte verhaal!

Vorig jaar deelde de gemeente ons mee dat zij plannen hadden om op de nieuwe Milieustraat een demontage-hal in te richten. Het is de bedoeling dat in deze hal kringloopgoederen gedemonteerd worden voor een tweede leven. Denk hierbij aan meubels (hout en stoffen), electronica (electriciteitskabels: koper), fietsen (ijzer), etc.

Het plan was de demontage te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: enerzijds als dagbesteding, anderzijds als gewenplek om opnieuw het bedrijfsleven in te stromen.
De te demonteren spullen zouden worden ingenomen op dezelfde wijze als wij dit nu al bijna 20 jaar hebben gedaan.

In verband met Europese regelgeving werd dit plan in de vorm van een aanbesteding in de markt gezet. Dat wil zeggen dat geinteresseerde partijen hierop kunnen inschrijven en een groot aantal vragen moet beantwoorden. De gemeente neemt dan op basis van die antwoorden de beslissing wie de demontage (en de bijbehorende inname) op de nieuwe milieustraat mag gaan vormgeven..

Er waren twee partijen geinteresseerd. Uiteraard Nogges ook. We doen het werk inmiddels al bijna 20 jaar.
Kringloop Zeist, een gigantisch kringloopbedrijf uit Zeist met vele vestigingen in de omgeving en een enorm personeelsbestand, toonde eveneens interesse.

Om een heel lang verhaal wat korter te houden: Kringloop Zeist won de aanbesteding op slechts een paar puntjes. De hele aanbesteding was voor de gemeente eigenlijk een soort van kosten/baten-analyse: wat kost het de gemeente en wat levert het de gemeente op. Kringloop Zeist heeft daar een plan neergelegd dat blijkbaar financieel beter uitviel voor de gemeente. 

De verrassing was echter groot toen we te horen kregen dat we vanaf 1 juli niet meer op de gemeentewerf mochten blijven staan om goederen in te nemen. Er is immers nog lang geen sprake van een nieuwe gemeentewerf. Dat zou nog wel eens een paar jaar kunnen duren.
Hier werd duidelijk afgeweken van het aanbestedingsplan. De uitleg was: dan kan Kringloop Zeist alvast wennen (zij doen dit werk al jaren, hoe zo wennen...?). Maar naar wat later bleek omdat Kringloop Zeist haar businessplan anders niet rond zou krijgen. 
Het werd nog gekker: het werd Nogges zelfs verboden om spullen in te nemen en met haar bus rond te rijden. Nogges mocht geen reclame meer maken!
Kringloop Zeist was exclusiviteit verleend. Hier wordt dus een stichting die al bijna 20 jaar actief is in Wijk haar werk onmogelijk gemaakt!

Dit is inmiddels uitvoerig in de gemeenteraad besproken en daar werd een motie aangenomen om in ieder geval Nogges in de gelegenheid te stellen om gewoon als vanouds spullen in te blijven nemen, rond te rijden zoals we dat al bijna 20 jaar doen. Het resultaat van deze motie is nu een nieuw contract voor Nogges, waarvan we de inhoud nog aan het bestuderen zijn met (helaas) onze advocaat.
Het verhaal is dus helaas nog niet ten einde...

Onze conclusie is wel dat de gemeente en haar wethouders volledig voorbij gaan aan het feit dat Nogges inmiddels al bijna 20 jaar een thuis is voor vele Wijkse vrijwilligers, stagiairs, vluchtelingen, etc en gedurende al die jaren een flinke steen heeft bijgedragen aan de duurzaamheid binnen onze stad. En ook is nog eens een flink deel van de winst besteedt aan lokale goede doelen. 

Nogges heeft in al die jaren geen dubbeltje subsidie gehad van de gemeente, zij heeft altijd zelf haar broek opgehouden. Als onderdeel van de aanbesteding krijgt Kringloop Zeist nu wél een subsidie die afhankelijk is van de hoeveel kringloopgoederen zij kan innemen, maar die zo maar op kan lopen tot vele tienduizenden euro's per jaar. Maar blijkbaar past dat wel in het businessplan...

Je helpt ons door gewoon je spullen als vanoud naar ons te blijven brengen. Inmiddels hebben wij een pand geopend op Hoge Maat 3. Vanaf de huidige milieustraat slechts klein stukje verder doorrijden.
Als de nieuwe milieustraat geopend wordt dan kom je zelfs bijna langs de Hoge Maat 3.

Dus blijf ons alsublieft steunen door ons herbruikbare kringloopgoederen te brengen.
Of bel ons: dan kunnen we eventueel een afspraak maken om het te halen.

Nogges moet een plek blijven waar mensen graag komen om elkaar te ontmoeten en met elkaar zinvol bezig te zijn in het belang onze stad en iedereen die daar (permanent of tijdelijk) woont.

Bedankt!