De mensen achter Nogges

Stichting Nogges bestaat uit een onbezoldigd bestuur, een aantal vaste medewerkers en veel vrijwilligers.

Daarnaast hebben we regelmatig stagiaires in dienst die bijdragen aan de realisatie van onze doelen.


Medewerkers

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld en aangestuurd door een aantal vaste medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse inname, de sortering van de goederen, de winkelinrichting, de verkoop en het transport.

 

Vrijwilligers

De medewerkers kunnen hun taak niet alleen doen. Er zijn vrijwilligers die meehelpen met het werk. De vrijwilligers helpen onder andere met de inname, het sorteren, de winkelinrichting en de verkoop.

Bij het kringloopwarenhuis werkt een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Een vrijwilliger wordt na twee gesprekken aangenomen en ingewerkt. Er wordt een overeenkomst gesloten en de collega krijgt na een proefperiode van een maand een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Overigens wordt een vrijwilliger verder niet begeleid. Is dat wel gewenst dan is het niet handig om vrijwilliger te worden.

Bestuur

In het bestuur van kringloop Nogges zitten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente en de politiek. Het bestuur zorgt er met zijn inspanning ook voor dat de kringloop een ingeburgerd begrip is in Wijk bij Duurstede. Iedereen moet weten waar hij of zij gebruikte spullen naartoe kan brengen, en mensen die wat minder te besteden hebben waar ze naartoe kunnen voor betaalbare en goede producten.

 

Stage

Stage lopen in ons kringloopwarenhuis is een leuke en leerzame ervaring. Stichting Nogges heeft contact met verschillende scholen voor praktijkonderwijs. Zo zijn er regelmatig leerlingen die bij ons stage lopen.